Välj en sida

Överlevde. Tack vare nyfikenheten. Inte trots. (Foto: Petr Malyshev, istockphoto.com)

[Detta inlägg har tidigare publicerats i min tidigare blogg på byggbloggarna.se.]
Två inspirerande händelser har sammanfallit under hösten. Dels har vi drivit ett stort arbete på jobbet med att implementera den agila utvecklingsmodellen Scrum, dels spenderade jag tre extremt givande dagar på Hyper Islands Master Class-utbildning i november (som jag noterade här).

En av flera slutsatser och tankefrön som planterade sig i skallen på mig är att nyfikenhet är en dygd. Och att jag har en skyldighet till mig själv att konstant träna på att ta in, ompröva och anpassa mig och mina slutsatser utifrån nya förutsättningar och nyskaffad kunskap.

För att travestera det engelska uttrycket: Curiosity didn’t kill the cat. It made it more agile.

Eller ska vi kalla det Anpassad Erfarenhet?